متخصص دعاوی ارثی، ملکی و قراردادها

دسته: مقالات

وکیل مشارکت در ساخت

به علت تعداد بالای قرارداد‌های مشارکت در ساخت و حساسیت این موضوع، حضور و مشاوره گرفتن از یک وکیل مشارکت در ساخت همچون سمیه خدایی

مطالعه بیشتر »