متخصص دعاوی ارثی، ملکی و قراردادها

نحوه انتقال سند در مشارکت در ساخت

جدول محتوا

نحوه انتقال سند در مشارکت در ساخت چه به صورت قهری و چه به صورت ارادی، باعث انتقال جایگاه و موقعیت قراردادی یک طرف به شخص ثالث خواهد شد. در فرآیند انتقال سند در مشارکت در ساخت تمامی حقوق و تعهدات طرف قرارداد به شخص ثالث منتقل می‌شود. برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است با سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

کار را به کاردان بسپارید! 

سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری

سمیه خدایی پور

کار را به کاردان بسپارید! 

سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری

سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ملکی، ارثی و قراردادی، در سراسر ایران فعالیت دارد. هر کجای ایران هستید کافی است با شماره زیر تماس بگیرید تا علاوه بر مشاوره، با بررسی دعاوی شما، بهترین مسیر را برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود پیدا کنید. چنانچه در استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان ساکن هستید، می‌توانید به صورت حضوری مراجعه نمایید.

شماره تماس سمیه خدایی پور در سراسر ایران

قابلیت انتقال سند در مشارکت در ساخت

قرارداد های غیر مالی و قرارداد های مالی که شخصیت طرف قرارداد، علت عمده آن ها باشد، قابل انتقال نمی‌باشند. در قرارداد های مالی که در آن ها شخصیت طرف، علت عمده عقد نبوده است و به صورت آنی منعقد می‌شوند هم، انتقال قرارداد قابل تصور نمی‌باشد.

چرا که قرارداد های آنی در لحظه واقع می‌شوند ولی عقود مستمر در طول زمان به اجرا درمی‌آیند و امکان دارد که به شخص ثالث منتقل شوند.

قرارداد مشارکت در ساخت یک قرارداد مستمر می‌باشد و از این نظر انتقال آن قابل تصور خواهد بود. ولی اهمیت شخصیت طرف قرارداد در قرارداد مشارکت در ساخت میان حقوق‌دانان محل اختلاف و مناقشه است.

عده‌ای معتقد هستند شخصیت، تخصص و صلاحیت فنی سازنده در قرارداد مشارکت در ساخت برای طرف مقابل دارای اهمیت بوده و به همین دلیل، قرارداد مشارکت در ساخت قابل انتقال نبوده و فوت هر کدام از طرفین قرارداد از موجبات انفساخ قرارداد مشارکت در ساخت می‌باشد.

گروه دیگری بر این عقیده هستند که شخصیت سازنده و مالک مبنای منعقد شدن قرارداد مشارکت در ساخت نبوده و امکان انتقال دادن این قرارداد وجود دارد. به نظر می‌رسد نظر اخیر در رویه طرفداران بیش تری دارد.

قابلیت انتقال سند در مشارکت در ساخت

انتقال سند در مشارکت در ساخت به موجب ارث

اگر هر یک از طرفین قرارداد در اثنا قرارداد مشارکت در ساخت فوت کند، تمامی حقوق و تعهدات شخص فوت شده به ورثه حین الفوت او منتقل خواهد شد.

مطابق نظر مشهور، فوت مالک، سازنده و یا هر دو باعث انفساخ، فسخ و یا ابطال قرارداد مشارکت در ساخت نخواهد شد. مگر در صورتی که متعاقدین ضمن قرارداد مشارکت در ساخت، مباشرت طرف قرارداد در اجرا کردن عملیات را شرط کرده باشند که در این شرایط با فوت هر کدام از طرفین، قرارداد منحل شده تلقی خواهد شد.

بیشتر بخوانید:

نحوه تقسیم واحد‌ها در مشارکت در ساخت

عدم انجام تعهدات در مشارکت در ساخت

انتقال سند در مشارکت در ساخت به صورت ارادی

انتقال سند در مشارکت در ساخت به صورت ارادی به معنای انتقال جایگاه حقوقی یکی از طرفین قرارداد به شخص ثالث می‌باشد. به موجب این انتقال، تمامی حقوق و تعهدات شخص به انتقال گیرنده تعلق خواهد گرفت و بدین ترتیب انتقال دهنده از جریان قرارداد خارج می‌شود.

انتقال سند در مشارکت در ساخت

واگذار کردن اجرای تعهدات ایجاد شده از قرارداد مشارکت در ساخت

واگذار کردن اجرای تعهد با انتقال قرارداد تفاوت دارد. در انتقال سند و قرارداد، شخص انتقال دهنده از قرارداد مشارکت در ساخت خارج خواهد شد و بعد از تحقق انتقال، هیچ مسئولیتی در مقابل اجرای قرارداد نخواهد داشت.

در واگذار کردن اجرای قرارداد فقط اجرا کردن تعهدات ایجاد شده از قرارداد به شخص ثالث واگذار می‌شود. ولی این امر باعث سلب مسئولیت از انتقال دهنده و خروج او از قرارداد نخواهد شد. بلکه شخص انتقال دهنده همچنان به عنوان متعهد اصلی در قرارداد شناخته می‌شود.

لازم به ذکر است اگر در قرارداد مشارکت در ساخت شرط مباشرت شده باشد واگذار کردن اجرای قرارداد به شخص ثالث هم غیر قانونی محسوب می‌شود. و به طور کلی بهتر است که مالک و سازنده ضمن قرارداد مشارکت در ساخت در خصوص جواز انتقال قرارداد و یا واگذار کردن اجرای آن به شخص ثالث با یک وکیل متخصص مشورت کنند.

نحوه انتقال سند مشارکت در ساخت

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت به جهت انتقال قرارداد به شخص ثالث

در شرایطی که قرارداد مشارکت در ساخت حاوی شرط مباشرت باشد، طرف قرارداد نمی‌تواند به انتقال قرارداد و یا واگذار کردن اجرای تعهد به شخص ثالث اقدام کند. و در صورت تخلف کردن از این شرط، مالک قادر است که قرارداد را فسخ کند.

اگر در قرارداد، شرط مباشرت نشده باشد، اگر شخصیت سازنده را دلیل عمده قرارداد بدانیم که به طور معمول به همین صورت می‌باشد، سازنده حق انتقال دادن قرارداد را ندارد. ولی می‌تواند که اجرا کردن تعهد را به شخص ثالث واگذار کند.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

بیشتر بخوانید:

شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان

نحوه تنظیم قرارداد پیش فروش آپارتمان چگونه می‌باشد؟

سمیه خدایی پور متخصص دعاوی ملکی در سراسر ایران
بهترین وکیل ملکی در کرمانشاه بهترین وکیل ملکی در خرم آباد بهترین وکیل ملکی در ایلام