متخصص دعاوی ارثی، ملکی و قراردادها

شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان

جدول محتوا

شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان، هنگامی محقق می‌شود که موارد درج شده در قرارداد پیش فروش با آن چه که در نهایت به مشتری تحویل داده می‌شود تفاوت داشته باشد.

به عنوان مثال در قرارداد پیش فروش ذکر شده‌ که مساحت آپارتمان ۱۲۰ متر می‌باشد. ولی در زمان تحویل خانه‌ای ۹۰ متری به خریدار تحویل داده‌ شده است. در این صورت، به علت تفاوت در مساحتی که توافق شده‌ بود، مشکلاتی برای این معامله به وجود می‌آید.

اگر مساحت ملک تحویل داده‌ شده از مساحت مورد‌ توافق بین طرفین در قرارداد پیش فروش بیش تر و یا کم تر باشد. ما‌به‌التفاوت آن طبق نرخ تعیین شده در متن قرارداد حساب خواهد شد. برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است با سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری تماس بگیرید.

کار را به کاردان بسپارید! 

سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری

سمیه خدایی پور

کار را به کاردان بسپارید! 

سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری

سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ملکی، ارثی و قراردادی، در سراسر ایران فعالیت دارد. هر کجای ایران هستید کافی است با شماره زیر تماس بگیرید تا علاوه بر مشاوره، با بررسی دعاوی شما، بهترین مسیر را برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود پیدا کنید. چنانچه در استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان ساکن هستید، می‌توانید به صورت حضوری مراجعه نمایید.

شماره تماس سمیه خدایی پور در سراسر ایران

"<yoastmark

شرایط فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان

در صورتی که واحد تحویل داده‌ شده به شما کم تر از ۹۵ درصد مساحت توافق‌ شده در قرارداد باشد، شما می‌توانید یکی از این دو تصمیم را انتخاب کنید :

  1. قرارداد را با توجه بر کسری مساحت نسبت به توافق در قرارداد فسخ کنید.
  2. طبق نظر کارشناسی و ارزش روز بنا، تفاوت قیمت را محاسبه کرده و از فروشنده دریافت کنید.

فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان به علت پرداخت نکردن اقساط

از آنجا که خرید خانه آماده و چه نیمه آماده بسیار گران می‌باشد، اقساطی کردن بهای خرید یا پیش‌ خرید آن ها قدرت خرید متقاضیان را افزایش می‌دهد. ولی این روش برای فروشندگان می‌تواند خطر عدم پرداخت اقساط از طرف خریداران را به همراه داشته باشد.

به همین علت حتما باید در قرارداد پیش فروش، مبلغ ها، موعد های پرداخت مبلغ ها و چک ها، چگونگی پرداخت آن (چک یا نقدی) و مراحلی از کار که در زمان آن مبلغ ها پرداخت می‌شوند، باید مشخص شوند.

طبق قانون پیش فروش آپارتمان، باید ۱۰ درصد از کل مبلغ، هنگام منعقد شدن قرارداد در دفتر های اسناد رسمی پرداخت شود.

هنگام عقد قرارداد پیش فروش طرفین می‌توانند جهت دیرکرد پرداخت اقساط، خسارت تعیین کنند. مضاف بر این فروشنده در قرارداد پیش فروش آپارتمان می‌تواند ذکر کند که در صورت عدم پرداخت بهای قرارداد در زمان مقرر حق فسخ داشته باشد. ولی در تعداد زیادی از قرارداد ها چنین شرط هایی لحاظ نمی‌شوند.

"<yoastmark

برای حمایت از فروشنده در چنین مواقعی قانون موردی را در نظر گرفته‌ که طبق آن فروشنده حق دارد که قرارداد پیش فروش را فسخ کند.

اگر اقساط قرارداد پیش فروش طبق ضوابط موجود در آن در موعد مقرر پرداخت‌ نشوند. فروشنده باید موضوع را کتبا به دفترخانه‌ای که قرارداد در آن تنظیم شده‌ است اطلاع دهد.

سپس دفترخانه موظف است تا یک هفته به خریدار اعلام کند که اگر طی مدت یک ماه اقساط عقب افتاده را نپردازد، فروشنده حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. اما این مورد حالت دیگری هم دارد.

اگر پیشرفت کار در آپارتمان پیش فروش شده به وسیله فروشنده طبق توافق موجود در قرارداد پیش نرفت، خریدار می‌تواند دیر تر از زمان مقرر اقساط را بپردازد.

باطل شدن قرارداد پیش فروش آپارتمان به دلیل فسخ قرارداد مشارکت در ساخت

شرط ها و تعهد هایی که طرفین در قرارداد پیش فروش به آن تعهد می‌دهند از اهمیت بالایی برخوردار هستند. در شرایطی که یکی از طرفین آن را نقض کند، تخلف به حساب‌ می‌آید و می‌تواند تبعات بدی را به همراه داشته‌ باشد.

در برخی از قرارداد های پیش فروش آپارتمان، این نکته ذکر خواهد شد که سازنده تا اتمام کار و یا تا مدت معینی حق ندارد که سهم خود از واحد ها را پیش فروش کند.

اگر شخص سازنده با شرط عدم پیش فروش، اقدام به پیش فروش واحد های خود کند، شرط عدم انتقال واحد ها را نقض کرده است و تخلف محسوب می‌شود.

در چنین مواقعی مالک حق این را خواهد داشت که قرارداد پیش فروش را فسخ کند. در این صورت منحل کردن قرارداد پیش فروش ممکن است.

فسخ قرارداد مشارکت در ساخت، مقدمه فسخ این قرارداد می‌باشد. با فسخ کردن قرارداد مشارکت در ساخت و منحل شدن قرارداد پیش فروش، مالکیت ملک به مالک اول باز می‌گردد. این دعوی را شخص مالک، یعنی فردی که ملک خود را در اختیار سازنده جهت اجرای قرارداد مشارکت در ساخت قرار داده است، با طرفین قرارداد یعنی خریدار و فروشنده در میان می‌گذارد.

"<yoastmark

به چه صورتی می‌توان قرارداد مشارکت در ساخت را فسخ کرد ؟

برای فسخ کردن قرارداد مشارکت در ساخت، به هر وسیله‌ای که گویای انجام این امر باشد می‌توانید اقدام کنید. ولی در کل مطمئن ترین روش اعلام فسخ، با اظهار نامه رسمی می‌باشد.

الغاء شرط های ضمن عقد با فسخ کردن قرارداد مشارکت در ساخت

در شرایطی که معامله به دلیل فسخ منحل شود، شروطی که ضمن آن آمده‌ است، باطل خواهد شد. اگر کسی که به انام آن شرط ها ملزم بوده‌، به آن ها عمل کرده‌ باشد می‌تواند عوض آن را از مشروط له دریافت کند.

ثبت رسمی قرارداد پیش فروش

اعمال حق فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان به وسیله فروشنده با توجه به مراحل مشخص‌ شده در قانون، تنها هنگامی مطرح می‌شود که سند رسمی و یا حتی قرارداد عادی پیش فروش آپارتمان تنظیم شده‌ باشد. و همچنین حق فسخ قرارداد برای فروشنده باید پیش بینی شده‌ باشد.

فروشنده در شرایطی که قرارداد پیش فروش به صورت رسمی تنظیم شده‌ باشد قادر است به جای لغو قرارداد، از راه دایره اجرا ثبت به توقیف اموال و یا ممنوع الخروج کردن خریدار اقدام کند.

با وجود اینکه طرفین از نظر قانونی ملزم هستند که قرارداد پیش فروش را به ثبت رسمی برسانند. ولی اگر قرارداد ثبت رسمی نشده‌ باشد، قانون باز هم مزایایی برای طرح دعاوی گفته شده پیش بینی کرده‌ است.

"<yoastmark

پیش فروش بدون تنظیم سند رسمی

ماده ۱۸ آیین نامه پیش فروش ساختمان می‌گوید که، اقدام به پیش فروش خانه بدون تنظیم سند رسمی غیر قانونی است و افراد را از آن منع می‌کند. اگر شخصی هم اقدام به پیش فروش خانه بدون دریافت مجوز از وزارت راه و شهرسازی کند. محکوم به حبس و یا جزای نقدی خواهد شد.

پرداخت کردن خسارت در صورت فسخ قرارداد پیش فروش

در تمام مواقعی که خریدار به علت تخلف و یا تخلفات فروشنده، حق فسخ خود را به اجرا در‌می‌آورد، باید فروشنده خسارت هایی که به خریدار وارد شده است را پرداخت کند. این خسارت ها یا طبق توافق دو طرف مشخص و پرداخت‌ می‌شوند و یا اینکه کارشناس آن را محاسبه خواهد کرد.

"<yoastmark

عودت مبالغ پرداختی خریدار در صورت فسخ شدن قرارداد پیش فروش ملک

اگر خریدار به فروشنده و یا همان سازنده، مبلغی برای عقد قرارداد پرداخته‌ باشد. خریدار قادر است که به وسیله دادخواستی مبلغ پرداخت‌ شده را طلب کند. فروشنده در صورت فسخ قرارداد باید مبالغ پرداخت‌ شده را به خریدار بازگرداند. نکته قابل ذکر این است که صادر کردن رای فسخ قرارداد پیش فروش به پرداخت وجه مشروط نمی‌باشد. و خریدار باید در دادخواستی جداگانه، مبالغ پرداخت‌ شده را از دادگاه درخواست کند.

در مورد زمان فسخ قرارداد پیش فروش هم باید گفت که، زمان فسخ معامله همان هنگامی است که خریدار قصد خود را از فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان اعلام کرده. و نه زمانی که دادگاه به تایید فسخ قرارداد رای صادر کرده است.

فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان و ابطال آن در دادگاه صالح

بعد از فسخ قرارداد به وسیله فروشنده، وی می‌تواند دادخواست تایید فسخ قرارداد را تقدیم به دادگاه صالح کند. دعوی تایید ابطال و فسخ قرارداد پیش فروش آپارتمان، در دادگاهی مطرح خواهد شد که ملک پیش فروش‌ شده در آن محل قرار دارد. در این مورد رای دادگاه صرفا جنبه اعلامی دارد و به همین علت اجراییه صادر نخواهد شد.

سمیه خدایی پور متخصص دعاوی ملکی در سراسر ایران
بهترین وکیل ملکی در کرمانشاه بهترین وکیل ملکی در خرم آباد بهترین وکیل ملکی در ایلام