متخصص دعاوی ارثی، ملکی و قراردادها

سمیه خدایی پور وکیل پایه یک دادگستری در ایلام
بهترین وکیل در ایلام  شماره وکیل در ایلام = 09189424750

وکیل دعاوی قراردادی

انجام دادن و پایبند بودن به تعهدات قراردادی یک اصل شناخته شده در حقوق ایران و جهان است. با توجه به زندگی اجتماعی و نیازهای مختلفی که اشخاص به یکدیگر دارند همیشه قراردادهایی در این بین منعقد میشود.

به همین ترتیب و بر اساس همین قراردادها حقوق و تکالیف مشخصی بین افراد نسبت به یکدیگر شکل میگیرد که طرفین قرارداد بر اساس آن به اجرای موضوع قرارداد میپردازند.

نقض حقوق طرف مقابل و اجرا نکردن تعهدات قراردادی قطعا باعث نارضایتی طرف مقابل خواهد شد و به همین علت طرف مقابل مجبور به طرح دعوا میشود و حقوق خود را مطالبه میکند.

از نظر وجود مصالح اجتماعی و برقراری امنیت در کسب و کارها و تجارت، قانونگذار برای عقد قرارداد شرایطی را تعیین و وضع کرده است که بر همین اساس در انعقاد قراردادها علاوه بر توافق طرفین قرارداد، باید مطابقت مفاد آن با قوانین آمره و نظم عمومی احراز و مشخص شود.

وکیل دعاوی قراردادی

انواع دعاوی قراردادی

الزام به ایفای تعهد

یکی از مهمترین و پرتعدادترین دعاوی قراردادی است. هر قرارداد شامل مجموعه ای از تعهدات برای طرفین قرارداد میباشد. برای مثال : در قرارداد فروش خودرو، تحویل به موقع خودرو و همچنین آگاه کردن خریدار از عیب و نقص‌های خودرو، از تعهدات فروشنده است.

در مقابل خریدار موظف است که هزینه‌های توافق شده را در زمان‌هایی که مشخص شده پرداخت کند. در صورتی که هرکدام از طرفین قرارداد به تعهدات خود عمل نکنند، طرف مقابل میتواند با ارائه دادخواست لازم، طرف دیگر را مجبور به انجام تعهدات کند.

الزام به تحویل مبیع

در قراردادهای خرید و فروش مثل خرید و فروش ملک یا مبایعه نامه خودرو، در بعضی اوقات فروشنده بعد از اینکه ثمن معامله را دریافت کرد مال معامله شده یا همان مبیع را به هر دلیلی تحویل نمیدهد.

این اتفاق در رابطه با خرید و فروش خودرو زمانی رخ میدهد که به دلیل تورم قیمت خودرو معامله شده از زمان تنظیم مبایعه نامه تا زمان تحویل تغییر چشم گیری داشته باشد.

در این گونه دعاوی قراردادی، خریدار میتواند با ادله و مدرک‌های موجود یعنی مبایعه‌نامه و رسید واریز ثمن معامله، از راه حقوقی دادخواست الزام به تحویل مبیع را مطرح کند تا از طریق دادگاه بتواند ملک، خودرو و یا هر مال معامله شده درج شده در قرارداد را تحویل بگیرد.

وکیل دعاوی قراردادی

فسخ قرارداد و مطالبه خسارات

در بعضی از قراردادها به دلیل حساسیت فروشنده یا خریدار، شرطی برای فسخ قرارداد مشخص میشود تا هم تصمینی برای اجرای تعهدات قرارداد باشد و هم در شرایطی که اجرای تعهدات برای حداقل یکی از طرفین قرارداد ممکن نیست، بتوانند با پرداخت مبلغی به عنوان وجه التزام قرارداد، قرارداد را فسخ کنند.

فسخ قرارداد، معمولا در مبایعه نامه‌های ملکی با مبالغ قراردادی بالا اتفاق میفتد. در این گونه دعاوی قراردادی، معمولا خریدار نمیتواند مبلغ کامل قرارداد را پرداخت کند که به همین علت فروشنده برای جلوگیری از ضرر از حق فسخ خود استفاده میکند و قرارداد باطل میشود و معامله دیگری بر روی آن ملک انجام میشود.

تنفیذ قرارداد

به معنی اصالت دادن به یک سند عادی مثل دست نوشته و یا یک قرارداد شفاهی است. در این گونه دعاوی قراردادی، شخص خواهان با طرح دعوی تنفیذ قرارداد به دنبال این است که با رسمیت دادن به قرارداد از منافع آن به نفع خود استفاده کند.

البته تنفیذ قرارداد یکی از موارد بسیار پیچیده است که نیازمند استفاده از وکیل و یا مشاوره حقوقی است.

وکیل دعاوی قراردادی

فروش یا انتقال مال غیر

یکی از جرائم کیفری مرتبط با دعاوی قراردادها، فروش مال غیر است. در دعوی فروش مال غیر، متهم مال شخصی دیگر را که دارای سند رسمی و یا با قرارداد مبایعه‌نامه به شخص دیگری انتقال داده شده، به شخص یا اشخاص ثالث واگذار میکند. در این موارد شاکی یا همان شخص مالباخته میتواند از متهم شکایت کند.

تصرف عدوانی

در تصرف عدوانی، فردی مال یا ملکی که به شخص دیگری متعلق است را به زور تصاحب و تصرف میکند.

تخلیه ، فک رهن

این دعاوی قراردادی مربوط به رهن و اجاره است که در این گونه موارد مالک خواهان تخلیه ملک و تحویل گرفتن آن است. معمولا تخلیه ملک زمانی اتفاق میفتد که زمان قرارداد تمام شده باشد و یا شروط ذکر شده در قرارداد اجاره انجام نشده باشد. دعاوی تخلیه در صلاحیت شوراهای حل اختلاف می باشد.

وکیل دعاوی قراردادی

سرقفلی

قرارداد سرقفلی یکی از مهمترین و پیچیده‌ترین دعاوی ملکی و دعاوی قراردادها است. قراردادهای سرقفلی، قبل از سال ۱۳۷۶ تنظیم می‌شده و مالک اعیان ملک خود را در ازای مبلغی به شخصی دیگر واگذار می‌کند. متاسفانه بسیاری از مالکین و مستاجرین به دلیل نداشتن آگاهی کافی در قراردادهای سرقفلی دچار مشکلات پیچیده و بزرگی میشوند. برای مثال، در صورتی که در قرارداد سرقفلی حق انتقال به غیر ذکر نشده باشد، مالک سرقفلی نمی‌تواند به شخص دیگری جز مالک، سرقفلی را واگذار کند.

همچنین در صورت داشتن حق انتقال به غیر، باید درصدی از مبلغ سرقفلی به نرخ روز (معمولا ۱۰ تا ۱۲ درصد) را به عنوان رضایت مالکانه پرداخت کند و یا در شرایطی خاص در صورت انجام ندادن شروط قرارداد سرقفلی توسط مستاجر، مالک میتواند با پرداخت نصف مبلغ سرقفلی، حکم یا دستور تخلیه را بگیرد.

وکیل دعاوی قراردادی

چرا در قرارداد‌هایمان به وکیل قرارداد نیاز داریم؟

قرن‌هاست، قراردادها مبنای حقوقی اکثر معاملات تجاری هستند. زمانی که قراردادهای تجاری به شکل درست تهیه و تنظیم می شود، طرفین قرارداد اجازه دارند که منافع دو طرفه خودشان را در نظر بگیرند.

با این حال، اگر قراردادی به شکل درست تنظیم نشود و در مرحله اجرا شکست بخورد، قطعا اختلافاتی را بین طرفین قرارداد به وجود می‌آورد که ممکن است تا سال‌های طولانی حل نشود.

آشنایی و تسلط کافی نسبت به موارد مزبور باعث میشود تنظیم کننده قرارداد از الفاظ و شروط صحیح و مناسب استفاده کرده و در عین حال از به کار بردن هر نکته‌ای که به قوام قرارداد آسیب بزند، پرهیز کند.

رعایت نکردن شرایط صحیح در عقد قراردادها، مشکلات پیچیده و سختی را به وجود می‌آورد تا جاییکه در بسیاری از قراردادهایی که در پروژه‌های مختلف، تنظیم شده و به امضا می رسند در مرحله عمل با مشکلاتی مواجه میشوند که معمولا باعث تاخیر در ادامه کار میشود.

حتی این قضیه درباره قراردادهایی که با تعداد زیاد و به صورت روزانه تنظیم می شوند نیر صادق است.

وکیل دعاوی قراردادی، به تمامی جوانب فرآیندهای قراردادی تسلط دارند و نقش بسیار مهمی در حفظ حقوق موکلشان در قراردادها دارند.

وکلا مفاهیم حقوقی و اصطلاحات ضمنی مندرج در متن قراردادها را به خوبی درک می کنند و با آنها آشنایی کامل داشته و به بهترین شکل ممکن این مفاهیم را در تنظیم قراردادها به کار میگیرند به گونه ای که ایفاء و عدم ایفای تعهدات قرارداد بر مبنای این مفاهیم مورد تصدیق قرار می گیرد.

درنتیجه این وکلای در تهیه پیشنویس، بررسی و اجرای قراردادها به منظور حفاظت از حقوق موکلشان عملکرد بسیار موثری خواهند داشت.

دعاوی قراردادی
دعاوی قراردادی

وکیل قرارداد در ایلام

یک وکیل قرارداد که در امور قراردادها متخصص است قطعا آگاهی و تسلط‌های لازم را در زمینه‌های مختلف از جمله تجارت را دارا می باشد و به همین خاطر توانایی رفع نیازهای موکل خود حتی در پیچیده ترین شرایط ممکن را دارد.

نکته قابل توجه این است که قراردادها تقریبا مبنای همه جانبه زندگی تجاری میباشند مثل : خرید و فروش کالاها و خدمات، حمل و نقل، ذخیره سازی ،اشتغال، حفاظت از حقوق مالکیت فکری و نظایر این موارد.

بنابراین وکیل دعاوی قراردادی، نقش حیاتی در ایجاد یک قرارداد دارد و به شکل تاثیر گذار از حقوق و منافع موکلش دفاع میکند.

علاوه بر این، در بررسی و تنظیم یک قرارداد بین موکل و طرف دیگر قرارداد، وکیل قادر است در مورد همه شکاف‌ها و خلاء‌های موجود در قرارداد به موکل خود مشاوره بدهد و موکل خود را از شرایطی که ممکن است بعدها دردسرساز شوند آگاه کند.

در صورت نقض یک قرارداد، وکیل متخصص میتواند با استفاده از علم و تسلط خود در زمینه ی تنظیم و اجرای قرارداد، به شکل تاثیرگذاری از موکلان خود در دادگاه دفاع کند.

وکیل دعاوی قراردادی

ویژگی‌های وکیل متخصص دعاوی قراردادی

وکیل متخصص در قراردادها، باید صاحب مهارت‌های خاص جمعی از جمله پژوهش، نوشتن و مذاکره در قرارداد باشد. یک وکیل قراردادی خوب به قوانین و مقرراتی که حاکم بر موافقت نامه‌های قراردادی است تسلط کامل دارد و همچنین نسبت به آخرین تصمیمات دادگاه‌ها راجع به یک حوزه خاص از حقوق آگاهی دارد.

وکیل با توانایی پژوهش و دانش و آگاهی نسبت به پیشرفت‌های حقوقی، میتواند قراردادهای بی نقص و کاملی را تهیه و تنظیم کند.

همچنین از مهارت‌های ضروری برای یک وکیل دعاوی قراردادی، نوشتن است. چون با استفاده از الفاظ مناسب میتوانند ارتباط بهتری با موکل خود و طرف قرارداد بگیرند.

این وکلا با قالب‌های متفاوت در قرارداد آشنایی کامل دارند به ویژه الفاظ، بندها و مفادی که در تنظیم بهتر قراداد نقش موثری ایجاد میکنند. وکلای متخصص در تنظیم قرارداد، دارای فن مذاکره هستند چون یکی از وظایف مهم این وکلا این است که با فن مذاکره منافع موکلشان را تضمین کنند.